Co zrobić, gdy internet i telefon nie działają jak należy?

Zawierając umowę o internet lub telefon stacjonarny, oczekujesz, że będziesz mógł z nich korzystać przez cały czas. Zdarza się jednak, że połączenie internetowe jest zdecydowanie wolniejsze niż to zagwarantowane w umowie. Albo jeszcze gorzej: nie masz dostępu do internetu od kilku tygodni. Masz już dość takiego stanu rzeczy i chciałbyś natychmiast rozwiązać umowę. Tak od razu nie jest to jednak możliwe. Poniżej wyjaśniamy, co możesz zrobić w przypadku tego typu zakłóceń. 

Störungen bei Internet und Telefon VZB
Off

Tekst w języku niemieckim przeczytasz tutaj.

Przy problemach z połączniem internetowym wezwij w pierwszej kolejności swojego dostawcę do usunięcia usterki

Występujące zakłócenia nie upoważniają Cię od razu do wypowiedzenia umowy z jego dostawcą. Pamiętaj, co do zasady musisz dotrzymywać zawartych umów i jesteś nimi związany przez cały okres ich obowiązywania. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym jest ostatecznością. W pierwszej kolejności musisz poinformować drugą stronę o problemie i wezwać ją do jego usunięcia. 

Przykład: Już od kilku tygodni czekasz na podłączenie internetu, ale technik wciąż nie przychodzi? A może prędkość internetu stale jest poniżej wartości zagwarantowanej w umowie? W pierwszej kolejności musisz dać swojemu dostawcy szansę na wywiązanie się z umowy. Wezwij go zatem – najlepiej pisemnie lub e-mailem – do podłączenia internetu albo zapewnienia odpowiedniej prędkości przepływu internetu.

Ważne: W piśmie wyznacz dostawcy odpowiedni termin do usunięcia problemu! 

Jeżeli dostawca usunął usterki, a ty mimo to obawiasz się, że w przyszłości może dojść do dalszych naruszeń umowy, wyślij mu upomnienie. W piśmie powinieneś zastrzec, że skorzystasz z prawa do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym) na wypadek wystąpienia dalszych problemów. 

Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym

Umowę możesz wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia, tylko gdy masz ważny powód. To czy w danym przypadku taki ważny powód występuje, jest oceniane indywidualnie. Przede wszystkim zakłócenia albo brak dostępu do internetu muszą być długotrwałe, a ty musisz je udowodnić (np. poprzez protokołowanie prędkości internetu). Poza tym zakłócenia muszą wynikać ze sfery ryzyka dostawcy. Jeżeli przykładowo połączenie z internetem zostało zerwane w wyniku gwałtownej burzy, to problem leży poza sferą ryzyka dostawcy i nie daje podstawy do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym.

Uwaga: Pojedyncze przerwy w dostawie internetu albo sporadyczne zakłócenia z reguły nie upoważniają do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym.

Nie jesteś pewny, czy możesz wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym? Zwróć się do Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej po poradę prawną.

Umowę w trybie nadzwyczajnym możesz wypowiedzieć w ciągu dwóch tygodni od momentu, kiedy się dowiedziałeś, że istnieje ważny powód uzasadniający jej wypowiedzenie. Nie obawiaj się, że przegapisz termin wypowiedzenia ze względu na wezwanie dostawcy do usunięcia naruszeń. Jeżeli dostawca nie usunie problemu w wyznaczonym przez Ciebie terminie, masz od tego momentu jeszcze dwa tygodnie na złożenie wypowiedzenia.

Tutaj znajdziesz wskazówki, w jakiej formie najlepiej wypowiedzieć umowę.

Odszkodowanie za brak dostępu do internetu i telefonu stacjonarnego

Nie masz od dłuższego czasu dostępu do internetu albo nie możesz korzystać z telefonu stacjonarnego? Jeżeli w związku z tym poniosłeś konkretne szkody (np. zakup mobilnego internetu), możesz żądać od dostawcy odszkodowania. Szkodę musisz wykazać i podać jej wysokość. Żądać odszkodowania możesz tylko wówczas, gdy brak dostępu do internetu był zawiniony przez dostawcę. 

Jeżeli natomiast nie poniosłeś konkretnej szkody, możesz żądać od dostawcy zwrotu pieniędzy z powodu braku możliwości korzystania z internetu. Wysokość zwrotu jest ustalana na podstawie opłaty podstawowej- za każdy dzień bez dostępu do internetu przysługuje jej ułamkowa część.