Twoje prawo do reklamacji

Nie możesz uruchomić nowego laptopa, a może zmywarka popsuła się po kilku miesiącach? Konsumenci mają często problem z wadliwym towarem i chcą go reklamować. Jakie prawa przysługują Ci w takich sytuacjach, nie jest jednak zawsze znane. Możesz od razu żądać zwrotu gotówki, czy musisz w pierwszej kolejności wezwać sprzedawcę do naprawy rzeczy? Te i inne kwestie na temat Twojego prawa do reklamacji wyjaśnimy w poniższym tekście.

Reklamation: falsche Ware geliefert
Off

Tekst w języku niemieckim przeczytasz tutaj.

Reklamować: zgłaszać, że zakupiony towar nie działa albo nie wygląda tak, jak to zostało ustalone w umowie i żądać rozwiązania problemu. 

Kiedy mogę reklamować towar?

Możesz reklamować każdy towar, który w momencie zakupu ma wadę, chyba że w momencie zakupu wada była Ci znana. O wadzie mówi się, jeżeli właściwość towaru odbiega od ustaleń umownych. Przykładowo jeżeli otrzymałeś buty w nieprawidłowym rozmiarze albo kolorze, możesz je reklamować. Podobnie gdy towar jest uszkodzony albo nie działa prawidłowo. Produkt jest również wtedy wadliwy, jeżeli nie został kompletnie dostarczony, brakuje instrukcji montażu albo nie jest ona zrozumiała. 
Istotne jest, że rzecz musi być wadliwa już w momencie, kiedy otrzymujesz ją od sprzedawcy. Jeżeli przykładowo nieprawidłowo obsługiwałeś zakupioną maszynę do kawy albo Twój pies porysował skórzaną sofę, nie masz prawa reklamować towaru u sprzedawcy.

Niektórzy sprzedawcy twierdzą, że towar musisz reklamować u producenta. Nie jest to prawdą. To sprzedawcy są zobowiązani przez ustawę, aby zająć się wadliwym produktem. Chodzi o tzw. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Twoje uprawnienia z tytułu rękojmi są zagwarantowane w ustawie i nie możesz się ich zrzec. 

Jakie przysługują mi prawa przy reklamacji towaru?

Jeżeli otrzymasz wadliwy towar, możesz żądać jego naprawy albo wymiany na nowy. Nie jest możliwe, od razu towar zwrócić i żądać zwrotu pieniędzy. Sprzedawca musi mieć najpierw szansę, wypełnić prawidłowo swoje obowiązki umowne i wydać Ci niewadliwy towar. 
Jeżeli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie albo odmawia naprawy, możesz wówczas odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Wyjątek: Przy wadach nieistotnych nie możesz odstąpić od umowy. Alternatywnie możesz żądać obniżenia ceny i odzyskać część pieniędzy. Ma to sens, jeżeli pomimo wady możesz korzystać z przedmiotu.

Reklamację składaj najlepiej pisemnie! Wzywając sprzedawcę do naprawy albo wymiany wadliwej rzeczy, wyznacz mu w tym celu konkretny termin.

Jaki jest termin do złożenia reklamacji?

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Ci w terminie 2 lat od momentu wydania rzeczy przez sprzedawcę. W tym czasie sprzedawca musi wadliwą rzecz naprawić albo dostarczyć nową, wolną od wad. 
Wyjątek: W przypadku rzeczy używanych sprzedawca termin do złożenia reklamacji może skrócić do roku.

W przypadku gdy sprzedawca odrzuca Twoje żądania reklamacyjne, skorzystaj z osobistej porady prawnej w Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej.

Kto musi wykazać wadę?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyjmuje się, że towar był wadliwy już w momencie jego zakupu. Oznacza to, że sprzedawca musi udowodnić, że dostarczył niewadliwy towar i wady powstały później. 
Po okresie sześciu miesięcu jest odwrotnie: Kupujący musi wykazać, że rzecz jest wadliwa i wada istniała już w momencie zakupu. 

Kto ponosi koszty reklamacji?

Za sprawdzenie reklamowanej rzeczy sprzedawca nie może żądać od Ciebie dodatkowych opłat. Ewentualne koszty transportu, demontażu i ponownego montażu ponosi sprzedawca.

Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią?

Gwarancja jest dodatkowym świadczeniem, oferowanym dobrowolnie przez sprzedawcę albo producenta, niezależnie od ustawowo zagwarantowanych praw z tytułu rękojmi. Jeżeli chcesz reklamować towar, powinieneś najpierw sprawdzić, co w Twoim przypadku jest korzystniejsze: gwarancja czy rękojmia. Przeczytaj dokładnie warunki gwarancyjne w dokumencie gwarancyjnym. Najczęściej gwarancja obejmuje te wady produkcyjne i materiałowe, które ujawnią się w terminie gwarancyjnym. Zaleta gwarancji: nie musisz udowadniać, że towar był uszkodzony już w momencie zakupu.

Zakupiona rzecz nie ma wad, ale nie jesteś zadowolony z zakupu? Być może przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Tutaj wyjaśniamy, kiedy jest to możliwe.