Kostenloses Online-Seminar „Heizungstausch. Welche Heizung passt zu meinem Haus?" am 6. Mai um 15.00 Uhr. Jetzt hier anmelden und bequem von zuhause aus teilnehmen.

Informacje o ochronie danych osobowych

Centrale Konsumenckie (Verbraucherzentralen) przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych. Z uwagi na to informujemy Państwa o tym, w jaki sposób z korzystamy Państwa danych oraz jakie przysługują Państwu prawa w świetle unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
On

I. Podmiot odpowiedzialny

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.
Dyrektor zarządzający: Dr. Christian A. Rumpke
Babelsberger Str. 12
14473 Potsdam
Tel: 0331 – 298 71 – 0
Fax: 0331 – 298 71 – 77
E-mail: info@vzb.de

2. Inpektor ochrony danych

E-mail: datenschutz@vzb.de

II. Udostępnianie strony i tworzenie plików dziennika (log files)

1. Zakres przetwarzania danych
Każdorazowa wizyta na naszej stronie i otwieranie umieszczonych na niej zawartości są protokołowane, aby umożliwić korzystanie z naszej oferty internetowej. Protokołowane są:

 • nazwa wywoływanej strony;
 • data i godzina wywoływania;
 • przetransferowana ilość danych;
 • czas trwania wizyty;
 • komunikaty o udanych wywołaniach;
 • wywołujące domeny;
 • adres IP;
 • wykorzystywana przeglądarka internetowa oraz
 • wykorzystywany system operacyjny.


Dodatkowo zbierane są dane dotyczące urządzenia, z którego Państwo korzystacie, czyli jego rodzaj (np. komputer stacjonarny, tablet, smartfon itd.), marka oraz model.

Dane użytkownika są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi dotyczącymi osoby użytkownika.


2. Podstawa prawna
Podstawą prawną tymczasowego zapisywania powyższych danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel
Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej na urządzeniu użytkownika. Z tego powodu adres IP użytkownika pozostaje zapisany przez czas trwania sesji. Proces zapisywania danych w plikach dziennika został wprowadzony po to, aby zapewnić funkcjonalność strony. Ponadto dane te służą nam do jej optymalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

W tym celu mieści się również nasz uzasadniony interes wynikający z przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane. Dane niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej są usuwane wraz z zakończeniem sesji. Dane zapisane w plikach dziennika są usuwane najpóźniej po upływie 30 dni.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Zbieranie danych w trakcie ładowania strony oraz ich zapisywanie w plikach dziennika jest niezbędne dla jej obsługi. Z uwagi na to wyrażenie sprzeciwu jest niemożliwe.

 

III. Wykorzystywanie ciasteczek (cookies)


1. Zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Proces ten polega na wykorzystywaniu plików tekstowych, które są zapisywane w przeglądarce internetowej bądź przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Jeżeli użytkownik wywołuje daną stronę, to owe ciasteczka mogą zostać zapisane w jego systemie operacyjnym. Ciasteczka zawierają charakterystyczny ciąg znaków, dzięki któremu dana przeglądarka w sposób jednoznaczny może zostać zidentyfikowana przy następnej wizycie. Zapisują one informacje, które są wykorzystywane w trakcie przeglądania strony. Ciasteczka są automatycznie usuwane, gdy opuszczają Państwo naszą stronę internetową.

Nasz system zapisuje jedynie numer identyfikacyjny ciasteczka, które zostało wykorzystane w trakcie trwania sesji na naszej stronie. Żadne dalsze informacje nie są zapisywane.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania wspomnianych danych osobowych przy wykorzystaniu z technicznego punktu widzenia niezbędnych ciasteczek jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel
Celem technicznego wykorzystania niezbędnych ciasteczek jest ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony nie są dostępne bez zastosowania ciasteczek. Jest to związane z tym, iż pewne funkcje wymagają, aby przeglądarka została zidentyfikowana ponownie po zmianie strony. Dzięki ciasteczkom możliwe jest włożenie książki do koszyka i następnie przeglądanie strony w ramach naszej witryny internetowej bez utraty zapisanych w koszyku pozycji.

Zebrane przez ciasteczka dane dotyczące użytkowników nie są wykorzystywane przez nas do profilowania ani w celach reklamowych. Ponadto wspomniane dane nie są przekazywane osobom trzecim.

W tym celu mieści się również nasz uzasadniony interes wynikający z przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania, sprzeciw i możliwość usunięcia
Ciasteczka są zapisywane na Państwa urządzeniach i są z nich przekazywane naszej stronie. Z uwagi na to macie Państwo, jako użytkownicy, pełną kontrolę nad wykorzystywaniem ciasteczek. Możecie Państwo również zablokować ciasteczka. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera czy Safari). Ciasteczka, które zostały już zapisane na Państwa urządzeniach, można w każdym momencie usunąć. Może to również odbywać się automatycznie. Jeżeli zablokujecie Państwo ciasteczka na naszej stronie internetowej, to może się zdarzyć, iż nie będziecie mogli skorzystać ze wszystkich funkcji w pełnym zakresie.

 

IV. Legal tech

1. Zakres przetwarzania danych
Na naszych stronach oferujemy Państwu w różnych miejscach wsparcie poprzez zastosowanie aplikacji legal tech. Jest to na przykład instrument doradczy dla konsumentów w zakresie usług windykacyjnych lub różne generatory dokumentów, za pomocą których mogą Państwo sporządzać indywidualne pisma do przedsiębiorców lub urzędów, wypełniając kwestionariusze online.

W momencie wyświetlania stron, na których są udostępniane te instrumenty, gromadzone są następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina


Ponadto w czasie trwania sesji przetwarzane będą dane osobowe, które podadzą Państwo jako użytkownicy w kwestionariuszach i które następnie znajdą się w wygenerowanym piśmie, które będziecie Państwo mogli wysłać. Tymi danymi mogą być, na przykład imię i nazwisko, adres, data urodzenia, a także numery klienta lub numery umowy. W tym zakresie nie będzie przeprowadzana analiza danych w celach marketingowych. W celu udostępnienia tych aplikacji korzystamy z usług firm

 • Codiac Knowledge Engineering GmbH, Herrengraben 72, 20459 Hamburg, do "Inkasso-Check", czyli sprawdzania roszczeń firm windykacyjnych
 • Bryter GmbH, Uhlandstraße 175, 10719 Berlin, do aplikacji generatora dokumentów.


Aplikacje generatora dokumentów oznaczone są w naszej ofercie jako "interaktive Briefvorlage" lub "Dokumentengenerator".

2. Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które podczas korzystania z instrumentów legal tech zostaną przez Państwa podane w kwestionariuszach, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną tymczasowego gromadzenia i przechowywania danych oraz plików dziennika (logów) stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel
Przetwarzanie danych osobowych, które podadzą Państwo w kwestionariuszach aplikacji legal tech, będzie odbywać się, w zależności od tego, z jakiego instrumentu legal tech będą Państwo korzystać, w celu sporządzenia dopasowanej do Państwa przypadku informacji lub wskazówki lub w celu sporządzenia indywidualnych pism do przedsiębiorcó lub urzędów zawierających Państwa indywidualne dane. W tym względzie mamy także uzasadniony interes do przetwarzania danych.

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej do komputera użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika (logach) ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. W tym zakresie nie odbywa się analiza danych w celach marketingowych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą więcej potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. 
Dane osobowe, które zostaną wykorzystane do sporządzenia indywidualnych informacji lub wskazówek albo indywidualnych pism, zostaną usunięte wraz z zakończeniem danej sesji.

Dane zebrane w celu udostępnienia strony internetowej zostaną usunięte wraz z zakończeniem danej sesji. Dane przechowywane w plikach dziennika (logach) zostaną usunięte nie później niż po 30 dniach.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
Gromadzenie danych osobowych, które są wykorzystywane do sporządzenia indywidualnych informacji lub wskazówek albo indywidualnych pism, będzie konieczne, jeżeli skorzystają Państwo z naszej oferty otrzymywania indywidualnych tekstów. Dane te nie będą przechowywane poza bieżącą sesją, dlatego sprzeciw nie jest możliwy.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika (logach) jest konieczne do prowadzenia strony internetowej. Dlatego żądanie usunięcia tych danych nie jest możliwe.

V. Biuletyny (newsletter)

1. Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego biuletynu. Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z tej usługi, to podane przez Państwa dane w trakcie rejestracji są przekazywane nam.

Zbierane są następujące dane:

 • adres e-mail;
 • adres IP wywołującego urządzenia;
 • data i godzina rejestracji.


Wszystkie dane, które są przetwarzane w związku z wysyłką biuletynów, są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Nie są one przekazywane osobom trzecim.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania biuletynu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Rejestrację uznaje się za wyrażenie zgody zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

3. Cel
Adresy e-mail użytkowników są zbierane w celu dostarczenia biuletynu.

Zbieranie pozostałych danych osobowych w ramach rejestracji służy zapobieganiu nadużyć w zakresie korzystania z usług lub adresu e-mail.

4. Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane. Z tego powodu adres e-mail użytkownika oraz data rejestracji będą tak długo zapisane, póki trwa abonament biuletynu.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Mogą Państwo w każdej chwili wypowiedzieć abonament naszego biuletynu lub cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez skorzystanie z odpowiedniego linka w każdym przesłanym przez nas biuletynie. Dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte.

 

VI. Podcasty

1. Zakres przetwarzania danych
Na naszych stronach umieszczamy podcasty. 

W momencie otwierania strony, do której są podpięte podcasty, zbieramy następujące dane: 

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina
 • informacje o urządzeniu użytkownika i systemie operacyjnym 


W celu udostępnienia podcastów korzystamy z usług firmy Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlin. Podcasty są ładowane przez firmę Podigee oraz przez nią transmitowane. 

2. Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel
Firma Podigee przetwarza adresy IP oraz informacje o urządzeniach w celu umożliwienia ściągnięcia i odtwarzania podcastów oraz zbierania danych statystycznych, takich jak np. liczba wyświetleń.

4. Czas przechowywania, sprzeciw i możliwość usunięcia
Firma Podigee anonimizuje lub pseudominizuje przetwarzane dane przed ich zapisywaniem, o ile nie są one niezbędne do odtwarzania podcastów.

Dalsze informacje oraz możliwość wniesienia sprzeciwu znajdują się w oświadczeniu o polityce prywatności firmy Podigee: https://www.podigee.com/de/about/privacy/.
 

VII. Formularze kontaktowe oraz korespondencja e-mail

1. Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej są dostępne różne formularze kontaktowe, które można wykorzystać do nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną bądź otrzymywania dystrybuowanych materiałów prasowych. Jeżeli pragniecie Państwo skorzystać z tych możliwości, to wpisane przez Państwa w odpowiednich polach dane są nam przekazywane i zapisywane.

W momencie przesłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

 • adres IP;
 • data i godzina.


Alternatywnie można się z nami skontaktować poprzez dostępny w tym celu specjalny adres e-mail. W takim przypadku zapisywane są wszystkie dane dotyczące użytkownika, które zostały przekazane za pomocą wiadomości e-mail.

Czternaście landowych Central Konsumenckich oraz Federalny Związek Central Konsumenckich (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.) części witryny internetowej prowadzą wspólnie. Jeżeli z Państwa wiadomości wynika jednoznacznie chęć otrzymania porady, to wówczas Państwa zapytanie jest przesyłane do tej Centrali Konsumenckiej, do której przyporządkowany jest Państwa kod pocztowy.

Z kolei w niektórych sprawach przekazujemy otrzymane poprzez nasze formularze kontaktowe dane w formie spseudonimizowanej innym Centralom Konsumenckim oraz Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich. Przekazanie wspomnianych danych odbywa się zasadniczo bez podawania nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresu e-mail.

W przypadku udzielenia nam zgody wykorzystujemy Państwa dane w niektórych sprawach do wszczynania procedury upominawczej w stosunku do przedsiębiorców z powodu naruszenia niemieckich ustaw o ochronie konsumentów, przepisów o ogólnych warunkach umów czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Przekazywanie tych danych dziennikarzom czy Federalnej Agencji Sieciowej ds. Elektryczności, Gazu, Telekomunikacji, Poczty i Kolejnictwa (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) ma miejsce wyłączniepo udzieleniu przez Państwo na to zgody. W niektórych sprawach warto przekazać dokumenty do urzędów sprawujących nadzór. W takich przypadkach wspomniane dokumenty są zakreślane i zanonimizowane w taki sposób, że osoba trzecia nie jest w stanie zidentyfikować konsumenta, od którego one pochodzą.

Jeżeli w poszczególnych przypadkach konieczne okaże się przekazanie danych osobowych, to uprzednio zwracamy się do Państwa o udzielenie na to jednoznacznej zgody.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych, które użytkownicy przesłali nam poprzez nasze formularze kontaktowe lub wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W sytuacjach, w których udzielili nam Państwo zgody, podstawą prawną przekazywania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Korzystanie z formularza kontaktowego do otrzymywania dystrybuowanych materiałów prasowych traktuje się jako zgodę na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

3. Cel
Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z wypełnianych przez Państwa pól i nawiązywanie kontaktu drogą e-mail służą opracowaniu Państwa zapytania tudzież wpisaniu na listę mailingową. Wspólne prowadzenie strony internetowej służy jak najskuteczniejszej realizacji zadań wykonywanych przez Centrale Konsumenckie, takich jak informowanie konsumentów, edukacja i poradnictwo. Przekazujemy spseudonimizowane dane dalej, aby dopasować naszą ofertę w zakresie poradnictwa do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz rozpoznawania i wskazywania problemów strukturalnych. W związku z tym mamy uzasadniony interes prawny w zakresie przetwarzania tych danych. W niektórych sprawach wykorzystujemy dane osobowe z formularzy kontaktowych na potrzeby zainicjowania postępowania upominawczego, promocji czy przekazania ich do urzędów nadzorczych.

Pozostałe dane osobowe, które zostały przetworzone podczas procesu wysyłania wiadomości, służą zapobieganiu nadużyć formularzy kontaktowych i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych.

4. Kategorie odbiorców
Państwa dane są przekazywane w razie potrzeby innym Centralom Konsumenckim oraz Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich, które - tak jak my - zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Dodatkowo w razie udzielenia zgody dane są przekazywane do upominanych przez nas przedsiębiorców, dziennikarzy oraz urzędów nadzorczych.

5. Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przekazanych nam w ramach formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, jest to moment, w którym komunikacja z danym użytkownikiem została zakończona. Komunikację uważa się za zakończoną wówczas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.
Pozostałe dane osobowe, które zostały dodatkowo przekazane nam podczas procesu wysyłania wiadomości, są usuwane najpóźniej po upływie 30 dni.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia
W razie nawiązania z nami kontaktu możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu przez nas Państwa danych osobowych czy przekazywaniu ich innym Centralom Konsumenckim w celach związanych z poradnictwem. W takim przypadku nie możemy ani kontynuować korespondencji, ani udzielić porady.

Możecie Państwo również w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu informacji w ramach listy mailingowej bądź cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. wysyłając wiadomość e-mail. Dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje pochodzące z udzielonej Państwu porady tudzież skargi zostały przekazane innym Centralom Konsumenckim na potrzeby prowadzenia postępowań, to możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu spseudonimizowanych danych. Niemniej otrzymanie porady w takim przypadku, mimo sprzeciwu, jest nadal możliwe.

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przekazywanie danych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Sprzeciw bądź cofnięcie udzielonej zgody możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

 

VIII. Ustalanie terminu konsultacji

1. Zakres przetwarzania danych
Kiedy ustalacie Państwo z nami terminy konsultacji osobiście, telefonicznie bądź za pomocą naszego systemu internetowego, to wykorzystujemy do tego program Terminland i zbieramy następujące dane:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, pełny adres;
 • adres IP;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adresy e-mail;
 • informacje dotyczące Państwa umów i oferentów;
 • dalsze informacje niezbędne dla ustalenia terminu konsultacji: opis Państwa sprawy.


Opis sprawy możecie Państwo zamieścić w wolnym polu tekstowym. Dzięki temu sami Państwo decydujecie o tym, które dane zostaną zapisane. Z tego powodu prosimy o podawanie - z Państwa punktu widzenia - wyłącznie niezbędnych danych osobowych. Program Terminland wykorzystuje ciasteczka. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo w punkcie III ,,Wykorzystywanie ciasteczek (cookies)”.

2. Podstawa prawna
Przetwarzanie Państwa danych osobowych, które są nam niezbędne do realizacji zawartych z Państwem umów następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przepis ten znajduje również zastosowanie do przetwarzania danych, które odbywa się w koniecznym zakresie przed zawarciem umowy (jak powyżej przy ustalaniu terminu konsultacji).

3. Cel
Dane osobowe, podane przez Państwa w obowiązkowych polach w ramach ustalania terminu konsultacji, są nieodzowną podstawą dla zrealizowania konsultacji w Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej (Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.) oraz skorzystania z naszych usług. Wszystkie zebrane dane i podane przez Państwa informacje będące przedmiotem konsultacji są zapisywane tylko i wyłącznie w celu zorganizowania terminu konsultacji oraz wywiązania się z zawartej umowy.

Opcjonalna funkcja kalendarzowa: możecie Państwo pobrać i zapisać umówiony termin do swojego kalendarza elektronicznego (proces pobierania nie jest automatyczny, musicie Państwo uruchomić tę funkcję ręcznie). W tym celu podane przez Państwa dane będą dostępne w potwierdzeniu terminu, które można pobrać.

4. Kategorie odbiorców
Z technicznego punktu widzenia przydzielanie terminów odbywa się przy pomocy programu Terminland w ramach zleconego przetwarzania (art. 28 RODO). Wspomniany Terminland jest komercyjnym produktem firmy Schulz & Löw Consulting GmbH z siedzibą w Wiesbaden. Migracja danych w programie odbywa się poprzez zaszyfrowane połączenie z certyfikatem SSL. Dzięki temu Państwa dane osobowe są chronione i mogą być bezpiecznie przenoszone w sieci. Sa one zapisywane na potrzeby przydzielenia terminu w ramach programu Terminland na serwerach w Niemczech. Wspomniane serwery znajdują się w specjalnym centrum, które ze względów bezpieczeństwa jest monitorowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach reklamowych.

5. Czas przechowywania
Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w niezbędnym zakresie przez cały czas trwania realizacji zlecenia, co przykładowo obejmuje przygotowanie i zawarcie samej umowy, jak i jej późniejszą realizację. Aby uniknąć nadużyć w korzystaniu z naszych usług, Państwa adres IP jest zapisany w naszym systemie przez 90 dni od momentu ustalenia terminu konsultacji. Wspomniane dane są przechowywane w plikach dziennika (log files) programu Terminland. Zapis tych danych następuje z pominięciem Państwa innych danych osobowych. Ochrona przed nadużyciami stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż jesteśmy zobowiązani do rejestrowania i przechowywania dokumentacji na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego. Określone tam terminy przechowywania dokumentacji wynoszą od dwóch do dziesięciu lat. Ponadto czas przechowywania uwzględnia okresy ustawowego przedawnienia w prawie cywilnym, np. wynikające z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), które z reguły wynoszą trzy lata, ale w niektórych przypadkach mogą trwać do 30 lat.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przekazywanie danych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw bądź cofnięcie udzielonej zgody możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

 

IX. Poradnictwo online

1. Zakres przetwarzania danych
Przed wysłaniem do nas zapytania prosimy Państwo o dokonanie jednorazowej rejestracji z podaniem danych osobowych. W trakcie tego procesu są zbierane następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • hasło;
 • opis Państwa sprawy.


W momencie rejestracji dodatkowo są zbierane następujące dane:

 • adres IP;
 • data i godzina.


Piętnaście Central Konsumenckich oraz Federalny Związek Central Konsumenckich wspólnie prowadzą platformę obsługującą poradnictwo drogą elektroniczną (e-mail). Państwa zapytanie jest wysyłane do tej Centrali Konsumenckiej, do której jest przyporządkowany Państwa kod pocztowy.

W niektórych przypadkach przekazujemy zebrane przez nas w ramach poradnictwa czy za pomocą formularzy kontaktowych dane w formie spseudonimizowanej innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich. Przekazanie tych danych następuje zasadniczo bez podawania nazwisk, adresów, numerów telefonicznych i adresów e-mail. W niektórych sprawach warto przekazać dokumenty do urzędów nadzorczych. W takich przypadkach wspomniane dokumenty są zakreślane i zanonimizowane w taki sposób, że osoba trzecia nie jest w stanie zidentyfikować konsumenta, od którego one pochodzą.

Przed wysłaniem do nas zapytania system pyta się, czy Państwa dane mogą zostać zapisane w celu przesłania Państwu informacji o naszych produktach i usługach. Dane te są zapisywane w formie anonimowej oraz analizowane przez Centralę Konsumencką Nordrhein-Westfallen do celów statystycznych.

Jeżeli w poszczególnych przypadkach konieczne okaże się przekazanie danych osobowych, to uprzednio zwracamy się do Państwa o udzielenie na to jednoznacznej zgody.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś ich przekazywania innym Centralom Konsumenckim jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadkach, w których udzieliliście nam Państwo zgody, podstawą prawną dla przekazywania podanych przez Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, natomiast dla przesyłania informacji podstawą jest również § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

3. Cel
Zebrane przez nas dane są wykorzystywane w celu potwierdzenia otrzymania Państwa zapytania, jego zrealizowania oraz kontrolowania płatności. Wspólne prowadzenie platformy obsługującej poradnictwo pozwala nam dopasować nasze usługi do zmieniających się potrzeb konsumentów. Przekazywanie spseudonimizowanych danych następuje również w tym celu oraz by rozpoznać problemy strukturalne i je uwidocznić. Tym samym mamy uzasadniony interes w przekazywaniu tych danych innym Centralom Konsumenckim.

4. Kategorie odbiorców
Państwa dane są przekazywane w razie potrzeby innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich, które – tak jak my – zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Dodatkowo w razie udzielenia zgody dane są przekazywane upominanym przez nas przedsiębiorcom, dziennikarzom oraz urzędom nadzorczym.

5. Czas przechowywania
Państwa zapytanie i nasza odpowiedź pozostają na Państwa osobistym koncie na naszych stronach internetowych do momentu ich usunięcia przez Państwo.

W naszych wewnętrznych systemach dane są usuwane, kiedy już nie są potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane.

W przypadku umowy o udzielenie porady gromadzenie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania usługi. Również po zakończeniu umowy usunięcie zgromadzonych danych osobowych może być niemożliwe ze względu na umowne lub ustawowe zobowiązania. Ponadto obowiązują nas okresy przechowywania dokumentacji wynikające z prawa handlowego i podatkowego, wynoszące od sześciu do dziesięciu lat. Dodatkowo należy uwzględnić okresy ustawowego przedawnienia, które wynoszą z reguły trzy lata.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Założone konto klienta można usunąć w każdym momencie bez podawania przyczyn.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane dotyczące poradnictwa przy użyciu poczty elektronicznej zostały przekazane Centrali Konsumenckiej działającej na terenie landu, w którym Państwo mieszkacie, to możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przekazaniu. Jednak otrzymanie porady przy użyciu poczty elektronicznej w takim przypadku jest niemożliwe.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje pochodzące z udzielonej Państwu porady lub skargi zostały przekazane innym Centralom Konsumenckim na potrzeby prowadzenia postępowań, to możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu spseudonimizowanych danych. Niemniej otrzymanie porady w takim przypadku, mimo sprzeciwu, jest nadal możliwe.

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przekazywanie danych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Sprzeciw bądź cofnięcie udzielonej zgody możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

X. Analiza Matomo (dawniej PIWIK) na naszej stronie internetowej

1. Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy program Matomo (dawniej PIWIK) służący do analizy preferencji naszych użytkowników. Program ten instaluje ciasteczko na urządzeniu użytkownika (w zakresie ciasteczek patrz wyżej na punkt III). Jeżeli użytkownik odwiedza nasze poszczególne strony, to zapisywane są następujące dane:

 • 2 bajty adresu IP systemu użytkownika;
 • wywoływana strona;
 • strona, z której użytkownik został przekierowany na wywoływaną stronę (referrer);
 • podstrony, które zostały wywołane poprzez wywołaną stronę;
 • czas przeglądania danej strony;
 • częstość wywoływania danej strony.


Wspomniany program działa tylko i wyłącznie na serwerach naszych stron internetowych. Zapisywanie danych odbywa się jedynie tam. Owe dane nie są przekazywane osobom trzecim. Oprogramowanie jest tak ustawione, aby adresy IP nie były zapisywane w całości. Dwa bajty adresu IP są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób przyporządkowanie skróconego adresu IP do wywołującego urządzenia jest niemożliwe.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie wymienionych danych osobowych pozwala nam na analizę preferencji naszych użytkowników. Dzięki pozyskiwaniu tych danych jesteśmy w stanie zestawić i ocenić korzystanie z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. To pomaga nam w ciągłym polepszaniu naszej strony internetowej i jej lepszym odbiorze przez użytkowników. Działając w tych celach mamy uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresów IP interesy naszych użytkowników dotyczące ochrony ich danych osobowych nie są narażone na uszczerbek.

4. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Ciasteczka są zapisywane na urządzeniu użytkownika i z niego przekazywane są na naszą stronę. Dlatego też macie Państwo, jako użytkownicy, pełną kontrolę nad wykorzystywaniem ciasteczek. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej można w każdej chwili dezaktywować bądź ograniczyć przenoszenie danych. Zapisane już ciasteczka możecie Państwo w każdej chwili usunąć. Może to następować również automatycznie. Jeżeli ciasteczka w odniesieniu do naszej strony zostaną zdezaktywowane, to istnieje ryzyko, iż nie będziecie mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie.

Oferujemy użytkownikom możliwość skorzystania na naszej stronie z opcji opt-out w odniesieniu do procesu analizy. Aby z niej skorzystać, należy kliknąć w stosowny link. Po wejściu na tę stronę na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowane inne ciasteczko, które sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał on danych związanych z użytkownikiem. Jeśli w międzyczasie usuniecie Państwo to ciasteczko ze swojego urządzenia, to w trakcie kolejnej wizyty będziecie musieli Państwo wybrać opcję opt-out ponownie.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności w przypadku oprogramowania Matomo znajdziecie Państwo na stronie: https://matomo.org/docs/privacy/.

 

XI. Nawiązanie kontaktu drogą telefoniczną w celu ustalenia terminu konsultacji

1. Zakres przetwarzania danych
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami, aby ustalić termin konsultacji, to zbieramy następujące dane osobowe:

 • nazwisko;
 • adres;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • krótką informację na temat Państwa sprawy;
 • ewentualnie numer konta bankowego.


W uzasadnionych przypadkach przekazujemy powyższe zebrane przez nas dane w formie spseudonimizowanej innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich. Przekazanie tych danych następuje zasadniczo bez podawania nazwisk, adresów, numerów telefonicznych i adresów e-mail. W niektórych sprawach warto przekazać dokumenty do urzędów sprawujących nadzór. W takich przypadkach wspomniane dokumenty są tak zakreślane i zanonimizowane, że osoba trzecia nie jest w stanie zidentyfikować konsumenta, od którego one pochodzą.

Jeżeli okazałoby się, iż w sprawie potrzebne są dane osobowe, to wówczas poprosimy Państwa o wyrażenie na to jednoznacznej zgody.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś ich przekazywanie innym Centralom Konsumenckim jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W sytuacjach, w których udzielili nam Państwo swojej zgody, podstawą prawną dla przekazywania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel
Zebrane przez nas dane wykorzystujemy w celu umówienia i zorganizowania wizyty, przeprowadzenia porady oraz pobrania za nią opłaty. Przekazujemy spseudonimizowane dane dalej, aby dopasować naszą ofertę w zakresie poradnictwa do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz rozpoznawania i wskazywania problemów strukturalnych. W związku z tym mamy również uzasadniony interes prawny w zakresie przekazywania tych danych na rzecz innych Central Konsumenckich.

4. Kategorie odbiorców
Państwa dane są przekazywane w razie potrzeby innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich, które - tak jak my - zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Dodatkowo, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, dane są przekazywane do upominanych przez nas przedsiębiorców, dziennikarzy oraz urzędów sprawujących nadzór.

5. Czas przechowywania
W naszych wewnętrznych systemach dane są usuwane, kiedy już nie są potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane.
W przypadku umowy o udzielenie porady gromadzenie Państwa danych jest niezbędne, abyśmy mogli udzielić porady. Również po zakończeniu umowy usunięcie zgromadzonych danych osobowych może być niemożliwe ze względu na umowne oraz ustawowe zobowiązania. Z uwagi na to, iż podlegamy obwarowaniom z zakresu prawa handlowego i podatkowego, przechowywanie danych może trwać od sześciu do dziesięciu lat. Dodatkowo należy uwzględnić okresy ustawowego przedawnienia, które wynoszą z reguły trzy lata.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje pochodzące z udzielonej Państwu porady tudzież skargi zostały przekazane innym Centralom Konsumenckim na potrzeby prowadzenia postępowań, to możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu spseudonimizowanych danych. Niemniej otrzymanie porady w takim przypadku, mimo sprzeciwu, jest nadal możliwe.

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przekazywanie danych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Sprzeciw bądź cofnięcie udzielonej zgody możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

 

XII. Poradnictwo telefoniczne

1. Zakres przetwarzania danych
Jeżeli korzystanie Państwo z naszego poradnictwa telefonicznego, to gromadzimy następujące dane:

 • nazwisko;
 • numer telefonu;
 • krótką informację na temat Państwa sprawy.


W uzasadnionych przypadkach przekazujemy powyższe zebrane przez nas dane w formie spseudonimizowanej innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich. Przekazanie tych danych następuje zasadniczo bez podawania nazwisk, adresów, numerów telefonicznych i adresów e-mail. W niektórych sprawach warto przekazać dokumenty do urzędów sprawujących nadzór. W takich przypadkach wspomniane dokumenty są tak zakreślane i zanonimizowane, że osoba trzecia nie jest w stanie zidentyfikować konsumenta, od którego one pochodzą.

Jeżeli okazałoby się, iż w sprawie potrzebne są dane osobowe, to wówczas poprosimy Państwa o wyrażenie na to jednoznacznej zgody.

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś ich przekazywanie innym Centralom Konsumenckim jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W sytuacjach, w których udzielili nam Państwo swojej zgody, podstawą prawną dla przekazywania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel
Zebrane przez nas dane wykorzystujemy w celu udzielenia Państwu porady. Przekazujemy spseudonimizowane dane dalej, aby dopasować naszą ofertę w zakresie poradnictwa do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz rozpoznawania i wskazywania problemów strukturalnych. W związku z tym mamy również uzasadniony interes prawny w zakresie przekazywania tych danych innym Centralom Konsumenckim.

4. Kategorie odbiorców
Państwa dane są przekazywane w razie potrzeby innym Centralom Konsumenckim i Federalnemu Związkowi Central Konsumenckich, które - tak jak my - zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Dodatkowo, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę, dane są przekazywane do upominanych przez nas przedsiębiorców, dziennikarzy oraz urzędów sprawujących nadzór.

5. Czas przechowywania
W naszych wewnętrznych systemach dane są usuwane, kiedy już nie są potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane.

W przypadku umowy o udzielenie porady gromadzenie Państwa danych jest niezbędne, abyśmy mogli udzielić porady. Również po zakończeniu umowy usunięcie zgromadzonych danych osobowych może być niemożliwe ze względu na umowne oraz ustawowe zobowiązania. Z uwagi na to, iż podlegamy obwarowaniom z zakresu prawa handlowego i podatkowego, przechowywanie danych może trwać od sześciu do dziesięciu lat. Dodatkowo należy uwzględnić okresy ustawowego przedawnienia, które wynoszą z reguły trzy lata.

6. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje pochodzące z udzielonej Państwu porady tudzież skargi zostały przekazane innym Centralom Konsumenckim na potrzeby prowadzenia postępowań, to możecie sprzeciwić się wykorzystywaniu spseudonimizowanych danych. Niemniej otrzymanie porady w takim przypadku, mimo sprzeciwu, jest nadal możliwe.
Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przekazywanie danych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Sprzeciw bądź cofnięcie udzielonej zgody możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

XIII. Zapytania przedstawicieli mediów

1. Zakres przetwarzania danych
Jeżeli kierują Państwo do nas prośbę o udzielenie wywiadu, to gromadzimy następujące dane:

 • nazwisko;
 • numer telefonu;
 • rodzaj mediów;
 • krótką informację dotyczącą Państwa zapytania.


2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel
Zebrane dane osobowe wykorzystujemy w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy właściwym referentem a Państwem. Ewentualnie zapisujemy Państwa nazwiska, rodzaj mediów oraz temat przewodni, który będzie przedmiotem rozmowy, w celach dokumentacyjnych.

4. Czas przechowywania
W naszych wewnętrznych systemach dane są usuwane, kiedy już nie są potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane. W przypadku dokumentowania rozmów z dziennikarzami następuje to dopiero wtedy, gdy nie można się już spodziewać żadnych zapytań oraz dokonana zostanie analiza dla celów statystycznych.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia
W przypadku, gdy nawiązujecie Państwo z nami kontakt, możecie w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu przez nas Państwa danych osobowych. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana.

Sprzeciw możecie Państwo kierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.

XIV. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, to jesteście Państwo osobami zainteresowanymi w myśl przepisów RODO i w związku z tym przysługują Państwu wobec podmiotu odpowiedzialnego następujące prawa:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO (możliwe ograniczenia zgodnie z § 34 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych);
 • prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO (możliwe ograniczenia zgodnie z § 35 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do skargi w urzędzie sprawującym nadzór zgodnie z art. 77 RODO w zw. z § 19 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.


Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tego oświadczenia w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 

XV. Wydarzenia

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
W związku z organizacją wydarzeń VZB wysyła do wybranych osób wiadomości e-mailowe, takie jak np. przypomnienia o terminach czy zaproszenia. Podstawą prawną dla tego rodzaju korespondencji jest  uprzednia zgoda adresata lub uprawniony interes VZB zgodnie z art. 6 ust. 1 nr 1 lit. a RODO. Zgłaszanie uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez VZB jest dobrowolne i  następuje drogą mailową, na adres podany w zaproszeniu. Do procesu zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniach potrzebne są nam forma grzecznościowa, Państwa imię, nazwisko oraz instytucja/miejsce pracy. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wydarzenia.

Państwa dane wykorzystujemy do następujących celów:

(1) do organizacji, przeprowadzenia i realizacji wydarzenia.
(2) do stworzenia sieci kontaktów między uczestnikami, wydając identyfikatory (tytuł, imię, nazwisko i instytucja/miejsce pracy) i wykładając listy uczestników. Na liście uczestników będą także widnieć forma grzecznościowa, imiona, nazwiska oraz instytucje/miejsca pracy. Jeżeli w wypadku danego wydarzenia będzie przewidziana lista uczestników, wówczas podczas zgłoszenia będziecie mogli Państwo wybrać, czy wyrażacie Państwo zgodę na takie wykorzystanie swoich danych.
(3) do wykazania, że możemy przetwarzać Państwa dane i wysyłać Państwu e-mailem informacje o wydarzeniach.
(4) do celów dokumentacji, także fotograficznej i filmowej, która będzie mogła zostać wykorzystana także w kampanii informacyjnej VZB.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Do (1): Podstawą prawną przetwarzania danych w celu organizacji, przeprowadzenia i realizacji wydarzenia jest Państwa wcześniejsza zgoda lub uprawniony interes VZB zgodnie z art. 6 ust. 1 nr 1 lit. f RODO.
Do (2): Podstawą prawną przetwarzania danych w celu stworzenia sieci kontaktów między uczestnikami wydarzenia jest Państwa wcześniejsza zgoda lub uprawniony interes VZB zgodnie z art. 6 ust. 1  nr 1 lit. a RODO.
Do (4): Podstawą prawną do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz późniejszej ich obróbki jest § 23 ust. 1 nr 3 KunstUrhG [niemieckiej ustawy o prawach autorskich twórców dzieł sztuki].

3. Odbiorca Państwa danych
Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy centrali konsumenckich, którzy będą organizować i przeprowadzać wydarzenie. W celu stworzenia sieci kontaktów między uczestnikami również inni uczestnicy będą mieć dostęp do Państwa danych, takich jak imię,  nazwisko oraz instytucja, o ile zgodzą się Państwo na to podczas zgłoszenia i o ile będzie przewidziana lista uczestników. Zdjęcia i nagrania wideo, które zostaną opublikowane lub przetworzone w celach dokumentacji czy kampanii informacyjnej, będą mogły zostać upublicznione i udostępnione  dla każdego.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas lub na nasze zlecenie wyłącznie w Unii Europejskiej.

4. Cofnięcie zgody
Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacyjnych wiadomości mailowych o wydarzeniach organizowanych przez VZB. Do tego celu służy link, który znajdą Państwo na końcu każdej wiadomości e-mailowej.


XVI. Wydarzenia online

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu online organizowanym przez Verbraucherzentrale Brandenburg.
W ramach organizacji wydarzeń korzystamy z platformy formy edudip (edudip GmbH, Jülicher Straße 306, DE 52070 Aachen, polityka prywatności firmy edudip). Z tą firmą podpisaliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W ramach tej umowy przetwarzamy:

 • dane podane przez Państwo podczas zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu online: imię i nazwisko (możliwy pseudonim), adres e-mail, ewentualnie dobrowolnie podane dane oraz zapytania,
 • informacje o użytkowniku w wirtualnym pokoju: oznaczenie użytkownika, przebieg czatu, moment oraz czas trwania połączenia.


Edudip przetwarza dalsze dane techniczne (np. adres IP, hasła) w celu przeprowadzenia wydarzenia online. Przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych ma miejsce wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu uczestnictwa w wydarzeniach online jest Państwa wcześniejsza zgoda lub uprawniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 nr 1 lit. f RODO. Udzielenie zgody następuje z chwilą podania Państwa danych w formularzu zgłoszeniowym online oraz wyraźnej akceptacji polityki prywatności.  

3. Cel
Dane osobowe są wykorzystywane w celu udostępnienia wirtualnego pokoju spotkań, możliwości korzystania z czatu oraz towarzyszącej wydarzeniu komunikacji (przypomnienie o wydarzeniu, korespondencja uzupełniająca) oraz w celu wewnętrznej kontroli jakości.  
Podanie adresu e-mail jest niezbędne, abyśmy po zgłoszeniu uczestnictwa mogli Państwu wysłać e-maile z linkiem aktywacyjnym, przypomnieniem oraz z dodatkowymi informacjami i materiałami po wydarzeniu (najpóźniej 24 godzin po jego zakończeniu). Poza tym podane przez Państwa imię i nazwisko będą widoczne w czacie. 

4. Czas przechowywania 
Co do zasady usuwamy dane osobowe wtedy, gdy nie ma potrzeby dalszego ich przechowywania. Zabrane i przetwarzane dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu realizacji wydarzenia oraz wewnętrznej kontroli jakości. Dane osobowe, z wyjątkiem przebiegu czatu, są usuwane po upływie jednego miesiąca. Przebieg czatu jest kasowany najpóźniej po upływie 12 miesięcy.  

5.  Sprzeciw i możliwość usunięcia 
W każdej chwili można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli nastąpi to przed wydarzeniem online, to nie będziecie Państwo mogli brać w nim udziału. Sprzeciw można skierować na centralny adres e-mail: widerspruch@vzb.de.
 

ratloses Ehepaar

Schwarzliste: Betrügerische Inkassoschreiben

Regelmäßig erhalten Verbraucher:innen betrügerische Inkassoschreiben. Die Verbraucherzentrale Brandenburg veröffentlicht Nummern von Konten, auf die Sie kein Geld überweisen sollten.
Mercedes GLK auf einem Parkplatz

Diesel-Urteil: Musterklage gegen Mercedes erfolgreich

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte im Zuge des Diesel-Skandals im Jahr 2021 eine Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG eingereicht. Das Oberlandesgericht Stuttgart entschied, dass Mercedes Verantwortung für die bewusste Manipulation von Abgaswerten übernehmen muss.
Hausfront mit mehreren Balkonen mit Steckersolarmodulen

Neue Gesetze und Normen für Steckersolar: Was gilt heute, was gilt (noch) nicht?

Für Balkonkraftwerke gelten zahlreiche Vorgaben, die politisch oder technisch definiert sind. Was ist heute erlaubt und was nicht? Verschaffen Sie sich einen Überblick über Änderungen und Vereinfachungen.