Jak wypowiedzieć umowę o telefon komórkowy & Co?

Nie jesteś zadowolony ze swojego operatora sieci komórkowej albo z dostawcy internetu, a może po prostu znalazłeś korzystniejszą ofertę? W takiej sytuacji musisz wypowiedzieć dotychczasową umowę. Poniżej dajemy Ci najważniejsze wskazówki, kiedy i w jaki sposób jest to możliwe.

Kündigung von Handy- und Internetverträgen
Off

Tekst w języku niemieckim przeczytasz tutaj.

Najczęściej umowy na abonament komórkowy są zawierane na minimalny okres dwóch lat. To samo dotyczy umów na internet i telefon stacjonarny. W tym czasie jesteś związany umową i musisz płacić miesięczne rachunki. 

Kiedy mogę wypowiedzieć umowę?

Dopiero po upływie minimalnego okresu, na jaki umowa została zawarta (np. po 2 latach), możesz ją zakończyć. Ale uwaga: umowę musisz najpierw wypowiedzieć.  Większość operatorów zastrzega sobie, że umowa przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana w terminie. 
Jak długi jest termin do wypowiedzenia umowy, znajdziesz w swojej umowie. Często jest on podany w regulaminie (niem. AGB) i wynosi 3 miesiące przed jej zakończeniem.

Przykład:
Pan X zawarł umowę o abonament komórkowy 3.5.2018 r. na okres 2 lat.  Ponieważ znalazł korzystną ofertę, chciałby  zrezygnować z dotychczasowego abonamentu. Termin do wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące przed jej zakończeniem. Oznacza to, że pan X musi wypowiedzieć umowę najpóźniej do 3.2.2020 r.

Nie czekaj z wypowiedzeniem do ostatniej minuty! Umowę możesz wypowiedzieć zaraz po jej zawarciu. W ten sposób nie musisz się obawiać, że przegapisz termin wypowiedzenia.

W jaki sposób mogę wypowiedzieć swoją umowę na abonament komókowy i internet? 

Istnieje kilka możliwości wypowiedzenia zawartej umowy. Możesz to zrobić poprzez wysłanie e-maila, listu, wiadomości SMS albo faxu, a więc w tzw. formie tekstowej. Istotne jest, aby z wysyłanego oświadczenia można było ustalić, że to ty chcesz wypowiedzieć umowę.
Dla skuteczności wypowiedzenia konieczne jest, aby wypowiedzenie doszło do twojego operatora albo dostawcy internetu.

Nasza wskazówka: Wyślij wypowiedzenie listem poleconym i żądaj od swojego operatora albo dostawcy potwierdzenia wypowiedzenia!

Operator sieci komórkowej czy dostawca internetu nie mogą żądać od Ciebie, aby wypowiedzenie było złożone w formie pisemnej, tj. z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tego typu zapisy w ogólnych warunkach umów są niedozwolone. 

Jeżeli twój operator nie uregulował w żaden sposób formy wypowiedzenia umowy, możesz to zrobić nawet telefonicznie. Tego jednak stanowczo odradzamy! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, to ty musisz udowodnić, że wypowiedzenie umowy doszło do drugiej strony. Będzie lepiej, jeżeli wypowiedzenie wyślesz listem poleconym zwykłym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo zabezpieczysz się, jeżeli uzyskasz od swojego operatora albo dostawcy internetu pisemne potwierdzenie wypowiedzenia umowy. 

W jakich sytuacjach mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia? 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach możesz wypowiedzieć umowę przed upływem okresu jej obowiązywania. Dla wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym potrzebujesz mieć tzw. ważny powód.  To może być przykładowo sytuacja, jeżeli telefonowanie albo korzystanie z internetu jest przez dłuższy czas niemożliwe albo połączenie jest bardzo słabej jakości. Więcej informacji na temat wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym znajdziesz tutaj.

Abonament komórkowy albo umowa o internet zawarta na kilka lat nie są dla Ciebie dobrym rozwiązaniem? Warto poszukać na rynku usługodawców, którzy oferują umowy z możliwością wypowiedzenia ich po 12 miesiącach albo w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Ponadto w przypadku usług komórkowych istnieje opcja telefonów na kartę.