Transgraniczne poradnictwo konsumenckie

Brandenburska Centrala Konsumencka (Verbraucherzentrale Brandenburg) we Frankfurcie nad Odrą prowadzi poradnictwo transgraniczne. Konsumenci z obu stron granicy mogą korzystać z profesjonalnego poradnictwa w zakresie prawa konsumenckiego w kraju sąsiada.

Jeżeli mieszkasz w Polsce, a masz sprawę dotyczącą niemieckiego prawa konsumenckiego lub problem z niemieckim przedsiębiorcą, możesz skorzystać z naszej pomocy w języku polskim w biurze we Frankfurcie nad Odrą. Porady można zasięgnąć osobiście bądź drogą mailową. W razie potrzeby dwujęzyczni prawnicy pomogą przygotować pismo do przedsiębiorcy lub wystąpią w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy z interwencją.

Poradnictwo konsumenckie w języku polskim dla Polaków zamieszkujących w Niemczech

Mieszkasz w Niemczech i masz problem z niemieckim dostawcą energii, operatorem telekomunikacyjnym lub biurem podróży? Potrzebujesz informacji lub porady z zakresu niemieckiego prawa konsumenckiego po polsku? Przyjdź lub napisz do nas! W razie potrzeby skontaktujemy się z przedsiębiorcą w celu rozwiązania sporu.

Tematyka poradnictwa:

 • zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych (m.in. zwroty i reklamacje),
 • podróże i wycieczki (m.in. reklamacje),
 • usługi telekomunikacyjne (m.in. zawieranie umów, wypowiedzenie, wysokość rachunku, reklamacje), 
 • dostawa energii elektrycznej i gazu (m.in. umowy z dostawcami energii, rachunki za gaz i prąd),
 • usługi internetowe (m.in. portale randkowe),
 • opłata radiowo-telewizyjna. 

 

Zakres naszych usług:

 • Informujemy i doradzamy w polsko-niemieckich sprawach konsumenckich zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. 
 • Udzielamy porad i wspieramy konsumentów w przypadku wystąpienia sporu z niemieckim przedsiębiorcą wynikającego z nabycia towaru lub usługi. 
 • Jeżeli doszło do naruszenia prawa konsumenckiego, podejmujemy pozasądową interwencję wobec niemieckiego przedsiębiorcy. Kontaktujemy się z przedsiębiorcą i dążymy do polubownego rozwiązania sporu.
 • W razie potrzeby wyjaśniamy możliwości sądowego dochodzenia roszczeń: Informujemy, w jaki sposób zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu i wyegzekwować orzeczenie sądowe.
 • W ramach działań edukacyjnych oferujemy również wykłady i szkolenia z zakresu polsko-niemieckich spraw konsumenckich. 

Za poradę udzieloną przez Brandenburską Centralę Konsumencką (Verbraucherzentrale Brandenburg) pobierana jest niewielka opłata (od 5,00 €). Jej wysokość zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy i jest ustalana indywidualnie w oparciu o cennik Verbraucherzentrale Brandenburg. Nie udzielamy porad telefonicznie. Nie świadczymy pomocy przedsiębiorcom.

Porad w języku polskim prowadzimy w naszym biurze we Frankfurcie nad Odrą. Termin porady można zarezerwować przez internet tutaj.  Poradę można uzyskać również mailowo pisząc na adres konsument@vzb.de.

Dieses Beratungsangebot bieten wir Ihnen in folgenden Beratungsstellen an: