Kostenloses Online-Seminar „ETF-Sparen für Einsteiger:innen" am 5. Dezember um 17.00 Uhr. Jetzt hier anmelden und bequem von zuhause aus teilnehmen.

Transgraniczne dochodzenie roszczeń

Stand:
Informacje i publikacje o dochodzeniu swoich praw za granicą
Off

Co robić w razie sporu z niemieckim przedsiębiorcą?

Nieznajomość obcego systemu prawnego i języka powstrzymują konsumentów przed wstąpieniem na drogę sądową w obcym państwie. Taki wniosek wypływa z transgranicznego projektu badawczego, przeprowadzonego w latach 2013-2014 przez Federację Konsumentów i Brandenburską Centralę Konsumentów (Verbraucherzentrale Brandenburg). W trakcie realizacji projektu, dofinansowanego przez Komisję Europejską DG Justice, polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania swoich praw w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych.

Opracowany w ramach projektu poradnik dla konsumentów stanowi dodatkową pomoc dla tych konsumentów, którzy chcieliby rozwiązać spór z przedsiębiorcą z sąsiedniego państwa w sposób polubowny, np. w drodze mediacji, ale również dla tych, których problemu nie można rozwiązać bez udziału sądu. W publikacji konsumenci znajdą odpowiedzi na pytania, związane z transgranicznym dochodzeniem praw, np.:

  • Do jakiego sądu należy skierować pozew?
  • Z jakimi kosztami należy się liczyć?
  • Kiedy można ubiegać się o pomoc prawną?
  • Jakie rodzaje postępowań sądowych wchodzą w grę?


Broszura dotycząca dochodzenia transgranicznych roszczeń konsumenckich dostępna jest w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą, Karl-Marx-Str. 179/180 oraz do ściągnięcia tutaj  w wersji elektronicznej.

Co robić po wygranym sporze z zagranicznym przedsiębiorcą?

Jednolity rynek powinien oznaczać dla konsumenta nie tylko łatwość zawierania umów w innym kraju europejskim, ale także – w razie problemów ze sprzedawcą lub usługodawcą - skuteczność dochodzenia roszczeń na tych samych zasadach co w obrocie krajowym. Brak wiedzy i doświadczenia w sporach transgranicznych jest jedną z większych barier w dochodzeniu takich roszczeń. Wskazywane jest najczęściej, że procedury transgranicznego dochodzenia roszczeń między konsumentami i przedsiębiorcami są skomplikowane, stąd nie są one popularne. W efekcie orzeczeń i egzekucji jest stosunkowo mało, a konsumenci są sceptycznie nastawieni do korzystania z europejskich procedur.

Dlatego organizacje konsumenckie – Brandenburska Centrala Konsumencka (Verbraucherzentrale Brandenburg), Federacja Konsumentów oraz Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz - przeprowadziły w latach 2016-2018 wspólny projekt „Redress 17: Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich”, dotyczący m.in. przeglądu i badania stosowania prawa w praktyce, w tym wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Niemczech, Polsce i Francji. Projekt został dofinansowany z programu Civil Justice Komisji Europejskiej.

W ramach projektu partnerzy wydali serię poradników zarówno dla konsumentów, jak i profesjonalistów. Publikacje w języku polskim są dostępne na stronie Federacji Konsumenckiej pod linkiem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1408,1,1,informacja-prasowa-nowosci-wydawnicze-federacji-konsumentow-o-egzekwowaniu-prawa-w-sporach-transgranicznych.html. Poradniki w języku niemieckim można pobrać z niemieckojęzycznej strony Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej pod linkiem: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/viz/rechtsdurchsetzung-und-vollstreckung-im-nachbarland-36202.

Oderbruecke Frankfurt (Oder) VIZ (c) Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv

Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej (VIZ)

Twój doradca w sprawach transgranicznych. Tutaj znajdziesz aktualne informacje, bezpłatne wzory i materiały oraz kontakt do nas.

Bild eines betrügerischen Briefs

Betrügerische Schreiben zu Lotto und Gewinnspielen per Post

Die Verbraucherzentralen warnen vor Mahnbriefen mit unberechtigten Forderungen verschiedener angeblicher Kanzleien. In den Schreiben werden die Empfänger:innen aufgefordert, Geld für einen Dienstleistungsvertrag zu bezahlen. Wir sagen Ihnen, wie Sie reagieren sollten.

Packung der extrascharfen Hot Chips

"Hot-Chip-Challenge": Verkehrsverbot in einzelnen Bundesländern

Social-Media-Challenges mit scharfen Lebensmitteln können böse enden. Der Hersteller hat inzwischen den Verkauf von "Hot Chips" nach Deutschland gestoppt, es liegt aber noch Ware in den Regalen. Die Verbraucherzentralen fordern, die Chips bundesweit aus dem Verkehr zu ziehen.
Junge Frau vergleicht ihre Stromrechnung mit der Anzeige an ihrer Heizungsanlage

So wehren Sie sich gegen nowenergy, voxenergie und primastrom

Haben Sie bei nowenergy, primastrom oder voxenergie einen Strom- oder Gaslieferungsvertrag zu unerwartet hohen Preisen abgeschlossen oder eine enorme Preiserhöhung erhalten? Haben die Unternehmen Ihre Kündigung oder Ihren Widerruf zurückgewiesen? Hier erfahren Sie, wie Sie sich richtig wehren.