Kostenloses Online-Seminar „Heizungstausch. Welche Heizung passt zu meinem Haus?" am 6. Mai um 15.00 Uhr. Jetzt hier anmelden und bequem von zuhause aus teilnehmen.

Transgraniczne dochodzenie roszczeń

Stand:
Informacje i publikacje o dochodzeniu swoich praw za granicą
Off

Co robić w razie sporu z niemieckim przedsiębiorcą?

Nieznajomość obcego systemu prawnego i języka powstrzymują konsumentów przed wstąpieniem na drogę sądową w obcym państwie. Taki wniosek wypływa z transgranicznego projektu badawczego, przeprowadzonego w latach 2013-2014 przez Federację Konsumentów i Brandenburską Centralę Konsumentów (Verbraucherzentrale Brandenburg). W trakcie realizacji projektu, dofinansowanego przez Komisję Europejską DG Justice, polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania swoich praw w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych.

Opracowany w ramach projektu poradnik dla konsumentów stanowi dodatkową pomoc dla tych konsumentów, którzy chcieliby rozwiązać spór z przedsiębiorcą z sąsiedniego państwa w sposób polubowny, np. w drodze mediacji, ale również dla tych, których problemu nie można rozwiązać bez udziału sądu. W publikacji konsumenci znajdą odpowiedzi na pytania, związane z transgranicznym dochodzeniem praw, np.:

  • Do jakiego sądu należy skierować pozew?
  • Z jakimi kosztami należy się liczyć?
  • Kiedy można ubiegać się o pomoc prawną?
  • Jakie rodzaje postępowań sądowych wchodzą w grę?


Broszura dotycząca dochodzenia transgranicznych roszczeń konsumenckich dostępna jest w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą, Karl-Marx-Str. 179/180 oraz do ściągnięcia tutaj  w wersji elektronicznej.

Co robić po wygranym sporze z zagranicznym przedsiębiorcą?

Jednolity rynek powinien oznaczać dla konsumenta nie tylko łatwość zawierania umów w innym kraju europejskim, ale także – w razie problemów ze sprzedawcą lub usługodawcą - skuteczność dochodzenia roszczeń na tych samych zasadach co w obrocie krajowym. Brak wiedzy i doświadczenia w sporach transgranicznych jest jedną z większych barier w dochodzeniu takich roszczeń. Wskazywane jest najczęściej, że procedury transgranicznego dochodzenia roszczeń między konsumentami i przedsiębiorcami są skomplikowane, stąd nie są one popularne. W efekcie orzeczeń i egzekucji jest stosunkowo mało, a konsumenci są sceptycznie nastawieni do korzystania z europejskich procedur.

Dlatego organizacje konsumenckie – Brandenburska Centrala Konsumencka (Verbraucherzentrale Brandenburg), Federacja Konsumentów oraz Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz - przeprowadziły w latach 2016-2018 wspólny projekt „Redress 17: Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich”, dotyczący m.in. przeglądu i badania stosowania prawa w praktyce, w tym wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Niemczech, Polsce i Francji. Projekt został dofinansowany z programu Civil Justice Komisji Europejskiej.

W ramach projektu partnerzy wydali serię poradników zarówno dla konsumentów, jak i profesjonalistów. Publikacje w języku polskim są dostępne na stronie Federacji Konsumenckiej pod linkiem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1408,1,1,informacja-prasowa-nowosci-wydawnicze-federacji-konsumentow-o-egzekwowaniu-prawa-w-sporach-transgranicznych.html. Poradniki w języku niemieckim można pobrać z niemieckojęzycznej strony Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej pod linkiem: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/viz/rechtsdurchsetzung-und-vollstreckung-im-nachbarland-36202.

Oderbruecke Frankfurt (Oder) VIZ (c) Bernd Geller - Fotodesign und Bildarchiv

Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej (VIZ)

Twój doradca w sprawach transgranicznych. Tutaj znajdziesz aktualne informacje, bezpłatne wzory i materiały oraz kontakt do nas.

ratloses Ehepaar

Schwarzliste: Betrügerische Inkassoschreiben

Regelmäßig erhalten Verbraucher:innen betrügerische Inkassoschreiben. Die Verbraucherzentrale Brandenburg veröffentlicht Nummern von Konten, auf die Sie kein Geld überweisen sollten.
Mercedes GLK auf einem Parkplatz

Diesel-Urteil: Musterklage gegen Mercedes erfolgreich

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte im Zuge des Diesel-Skandals im Jahr 2021 eine Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG eingereicht. Das Oberlandesgericht Stuttgart entschied, dass Mercedes Verantwortung für die bewusste Manipulation von Abgaswerten übernehmen muss.
Hausfront mit mehreren Balkonen mit Steckersolarmodulen

Neue Gesetze und Normen für Steckersolar: Was gilt heute, was gilt (noch) nicht?

Für Balkonkraftwerke gelten zahlreiche Vorgaben, die politisch oder technisch definiert sind. Was ist heute erlaubt und was nicht? Verschaffen Sie sich einen Überblick über Änderungen und Vereinfachungen.