Kostenloses Online-Seminar "Für den Ernstfall gewappnet: Wissenswertes zur Patientenverfügung" am 23. März um 16.30 Uhr. Jetzt hier anmelden und bequem von zuhause aus teilnehmen.

Transgraniczne dochodzenie roszczeń

Stand:
Informacje i publikacje o dochodzeniu swoich praw za granicą
Off

Co robić w razie sporu z niemieckim przedsiębiorcą?

Nieznajomość obcego systemu prawnego i języka powstrzymują konsumentów przed wstąpieniem na drogę sądową w obcym państwie. Taki wniosek wypływa z transgranicznego projektu badawczego, przeprowadzonego w latach 2013-2014 przez Federację Konsumentów i Brandenburską Centralę Konsumentów (Verbraucherzentrale Brandenburg). W trakcie realizacji projektu, dofinansowanego przez Komisję Europejską DG Justice, polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania swoich praw w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych.

Opracowany w ramach projektu poradnik dla konsumentów stanowi dodatkową pomoc dla tych konsumentów, którzy chcieliby rozwiązać spór z przedsiębiorcą z sąsiedniego państwa w sposób polubowny, np. w drodze mediacji, ale również dla tych, których problemu nie można rozwiązać bez udziału sądu. W publikacji konsumenci znajdą odpowiedzi na pytania, związane z transgranicznym dochodzeniem praw, np.:

  • Do jakiego sądu należy skierować pozew?
  • Z jakimi kosztami należy się liczyć?
  • Kiedy można ubiegać się o pomoc prawną?
  • Jakie rodzaje postępowań sądowych wchodzą w grę?


Broszura dotycząca dochodzenia transgranicznych roszczeń konsumenckich dostępna jest w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą, Karl-Marx-Str. 179/180 oraz do ściągnięcia tutaj  w wersji elektronicznej.

Co robić po wygranym sporze z zagranicznym przedsiębiorcą?

Jednolity rynek powinien oznaczać dla konsumenta nie tylko łatwość zawierania umów w innym kraju europejskim, ale także – w razie problemów ze sprzedawcą lub usługodawcą - skuteczność dochodzenia roszczeń na tych samych zasadach co w obrocie krajowym. Brak wiedzy i doświadczenia w sporach transgranicznych jest jedną z większych barier w dochodzeniu takich roszczeń. Wskazywane jest najczęściej, że procedury transgranicznego dochodzenia roszczeń między konsumentami i przedsiębiorcami są skomplikowane, stąd nie są one popularne. W efekcie orzeczeń i egzekucji jest stosunkowo mało, a konsumenci są sceptycznie nastawieni do korzystania z europejskich procedur.

Dlatego organizacje konsumenckie – Brandenburska Centrala Konsumencka (Verbraucherzentrale Brandenburg), Federacja Konsumentów oraz Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz - przeprowadziły w latach 2016-2018 wspólny projekt „Redress 17: Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich”, dotyczący m.in. przeglądu i badania stosowania prawa w praktyce, w tym wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Niemczech, Polsce i Francji. Projekt został dofinansowany z programu Civil Justice Komisji Europejskiej.

W ramach projektu partnerzy wydali serię poradników zarówno dla konsumentów, jak i profesjonalistów. Publikacje w języku polskim są dostępne na stronie Federacji Konsumenckiej pod linkiem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1408,1,1,informacja-prasowa-nowosci-wydawnicze-federacji-konsumentow-o-egzekwowaniu-prawa-w-sporach-transgranicznych.html. Poradniki w języku niemieckim można pobrać z niemieckojęzycznej strony Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej pod linkiem: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/viz/rechtsdurchsetzung-und-vollstreckung-im-nachbarland-36202.